kjøre mil

Her kan du oppdatere kjøre mil på bilen for å få en oppdatert verdivurdering. Merk at du må fullføre mil og ikke kilometer her .